Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Розкопанецька сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04363403) був реорганізований і увійшов до складу Богуславської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Розкопанці
Богуславський район, Київська область

Рішення

Розкопанецька сільська  рада

Богуславського району Київської області

 

         Рішення

 

 

Про сільський бюджет на 2019 рік

 

Керуючись Бюджетним Кодексом України, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Законом України «Про місцеве самоврядування», враховуючи висновки та рекомендації комісії з питань бюджету та фінансів охорони здоров’я, соціального захисту населення Розкопанецька сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Визначити на 2019 рік:

 

доходи сільського бюджету у сумі 707480 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 680000 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету 27480 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

 

видатки сільського бюджету у сумі 707480 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 680000 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету 27480 гривень

 

загальний та спеціальний фонди сільського бюджету є збалансованими;

 

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 200 гривень, що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

 

 

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

 

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

                                                         

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 122000 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:

 

1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;

 

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду сільського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;

 

7. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду обласного бюджету:

1) згідно з пунктом 1 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України;

 

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду за їх економічною структурою на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

інші виплати населенню

 

 

9. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському  голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

10. Надати право сільському голові Розкопанецької сільської ради

1) в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за бюджетною програмою за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету за обґрунтованим поданням планово - бюджетної комісії здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі сільського бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

2) погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до сільського бюджету платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;

3) здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків сільського бюджету для здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства.

 

11. Головному розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних

коштів;

2) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою,

встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

3) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, що споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 

12. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами,  також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за погодженням з постійною комісією Розкопанецької сільської  ради з питань бюджету та фінансів з наступним внесенням змін до рішення про сільський бюджет та з подальшим затвердженням таких змін на сесії сільської ради.

 

13. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

14. Додатки 1-8, до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

15. Розкопанецькій сільській раді забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 

16. Інші положення, що регламентують процес виконання сільського бюджету:

Головному розпоряднику коштів сільського бюджету:

у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків сільської ради, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів сільського бюджету і подати їх Управлінню Державної казначейської служби України у Київській області

затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів;

 

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Розкопанецької  сільської ради з питань бюджету та сільського голову Яцюченко С.О.

 

Сільський голова                              підпис                                    С. Яцюченко

с. Розкопанці

  18 грудня 2018 року                                                                                               

№ 222-34-VII

 

Згідно з оригіналом

Секретар сільської ради                                                        В. Хоменко

 

 

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua